ความร่วมมือระหว่าง Zhongke กับ DNT


ในช่วงต้นปี DNT ได้รับการติดต่อจาก Zhongke เชิญไปเยี่ยมชม Academy of Science ซึ่งทางฝ่ายบริหารเห็นว่าเป็นสถาบันที่มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งไม่มีข้อจำกัดเรื่องความต้องการของลูกค้าในเรื่องการตรวจสอบแบบเฉพาะเจาะจง Zhongke มีทีมวิจัยและวิศวกรให้คำแนะนำและออกแบบตามวัตถุประสงค์ของการตวจสอบภายใต้การรับรองมาตรฐานการตรวจสอบของสหภาพยุโรป

Zhongke ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 เป็นองค์กรนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน Academy of Scienceg เริ่มตั้งแต่การพัฒนาเครื่องตรวจจับข้อบกพร่องแบบ ultrasonic จนประสบความสำเร็จ ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทดสอบอุปกรณ์การทดสอบไม่ทำลาย ได้ก้าวไปสู่ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การทดสอบแบบไม่ทำลายของจีน จนได้รับการยอมรับด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลจังหวัดหูเป่ย์ใน การขยายธุรกิจของ บริษัท มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมั่นคงและเชื่อถือได้และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มีศูนย์ทดสอบอะคูสติกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์ออกแบบเครื่องจักรกลการทดสอบอุปกรณ์การวิจัยและศูนย์พัฒนา machining การตรวจสอบคุณภาพและฐานการวิจัยที่ทันสมัยอื่น ๆ และอุปกรณ์ทดสอบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม, โลหะ, พลังงานไฟฟ้า, การบิน, การบิน, การทหาร, ยานยนต์พลังงาน , วัสดุใหม่และอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในมุมมองของตลาดและผู้ใช้ฟังก์ชั่นพิเศษและเทคโนโลยีให้ความสำคัญกับการใช้บริการลูกค้าให้ความสำคัญกับการจัดการมาตรฐานบทบาทของการเอาใจใส่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้

Zhongke &DNT มีความภูมิใจที่จะนำเสนอเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบ Digital Ultrasonic Technology

หากท่านมีความสนใจหรือต้องการให้ทางเราไป นำเสนอเครื่องมือ
โปรดติดต่อแจ้งความจำนงที่ 038-681-572
E-mail:services@dntinspection.co.th, services@dntinspection.comCopyright © 2015 DNT Inspection Service Co., Ltd. All Rights Reserved. Design by W3layouts